neva kitap tahlili , ahmed es-seyyid ,

Yeni Nesil Gençliğe / Ahmed es-Seyyid

Kulliyetu Neva Kulliyetu Neva Jul 22, 2022 · 5 dakika okuma süresi kişi tarafından kere görüntülendi.
Yeni Nesil Gençliğe / Ahmed es-Seyyid
Paylaş

🌿

 بسم الله الرحمن الرحيم

YENİ NESİL GENÇLİĞE

Ahmed es-Seyyid

Çeviri: Mehmet Ali Kılınç

Takdim: Nureddin Yıldız

İdrak Yayınları, 3.Baskı Topkapı-İstanbul, Eylül 2021, 147 sayfa, 10 bölüm

***

Kitabın müellifi Ahmed es-Seyyid uzmanlık alanı hadis ilmi olmakla birlikte, kendisine hedef olarak gençleri belirleyen, onların bilinçlendirilmesi ve günümüz inanç problemlerinin giderilmesi için gayretler gösteren, kendisi de genç bir yazar.

Kitap, kendisinin yeni nesil gençlikten olduğunu söyleyen bir okurunun yazdığı mesaj ile başlıyor:

“Ben yeni nesilden birisiyim. Birçoğumuzun hayatını ve gündemini oluşturan şeyler animeler, oyunlar, filmler ve futbol gibi boş eğlenceler. Dini anlamda büyük bir zayıflık söz konusu. Bizden bazıları sadece cumadan cumaya namaz kılıyor. Beş vakit namazını kılsa bile bilgi olarak cehl-i mürekkep içerisinde, uğrunda çalıştığı hedefleri olmaksızın amaçsızca yaşıyor…

Bir dönem geçiriyorum. Birisi bana bu dönemi bir kelimeyle anlat dese kayboluş kelimesini seçerdim. Dedikleri gibi milyon dolarlık soru: Kendimi nasıl tanırım? Olmak istediğim şey ne? Geleceğim hakkında görüşlerimin, hayallerimin ve ilimle olan ilişkimin netliğe kavuşması için üzerimde bulunan bu kara bulutları nasıl yok ederim? Sevdiğim ve iyi yapabildiğim şeyleri nasıl öğrenebilirim? Cevabınızı beklemekteyim.” [1]

Yazar, kendisinde büyük bir endişe ve özel bir ilgi uyandıran bu mesaja, ilim talebelerine nasihat ve yol gösterici bir harita niteliğindeki, kısa ve öz şekilde hazırlamış olduğu “Yeni Nesil Gençliğe” kitabı ile cevap vermektedir.

Kitapta gençlerin ihtiyaç duyduğu inanç, eğitim, davranış ve bazı sosyal meselelere değinilmektedir. Kitap 10 ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar özetle şu şekildedir:

1. Başarısızlıktan korkma!

● Bizden istenen şey makul ve olağan başarıları aşamalara ayırıp kişinin her aşama ile bir şey başarmış olacağı planlar yapmasıdır. [2]

2. Kimlik sorunu

● Müslümanın varlık amacı olan kulluk ilkesinden daha üst bir kimliği yoktur.

● Gençlerin kimliğini belirleyen unsurlar:

-Büyük bir ümmete ait Müslüman olması.

-Annesinin babasının ve ailesinin çocuğu olması.

-Bir eş ve anne/baba olması.

-Salih bir arkadaş olması.

-İnsanlara faydalı olabileceği ilmin talebesi olması.

3. İman ve sebat mücadelesi

Bu büyük mücadele ile ilgili olarak yeni nesil gençliğe bir takım tavsiyeleri şu şekildedir:

● Yakîni güçlendiren ve imanı yerinden oynamaz hale getiren kitapları okumak.

● Temel dini bilgileri öğrenmek.

● Özellikle fıkıh ve hadis usulüne önem vermek.

● İslam’ın Kur’an mucizesine özel ilgi göstermek.

● Materyalist batıyı eleştiren kitaplar okumak.

4. Şüphe ve eleştiri arasında düşünme

● Eleştirel düşünen, olayların farklı yönlerini karşılaştırma yoluyla doğru ve kesin bilgiye ulaşmak için çalışır.

● Şüphecilik ise daha fazla çelişki ve şaşkınlıktan başka bir şeye götürmeyen beyhudelik halidir. [3]

5. Rol model sorunu

● Örnek almak, örnek alınan kişiye tam anlamıyla uymak değildir. Tam anlamda örneklik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e has olup onun dışında hiçbir beşere verilmemiştir. [4]

● Örnek alınacak kişide bulunması gereken bazı özellikler şu şekildedir; muhkemlere dayanması, ilmi ile amel etmesi, îtidalli olması, şeriatın sabitelerine muhalefet etmemesi, çok yönlü olması.

6. Başarı için dört altın kural

● İlim (İlmi özel kılan durum salih niyetle beraber şu 3 şeyi bir arada tutmakla olur; yöntem, ezber ve anlamak)

● İbadet (Özellikle Allah’a zikretmeye önem ver)

● Sistematik düşünme

● Allah’a davet

7. Bilgi karışıklığı ve ilmin yöntemi

Okumayı düzene sokacak kurallar ve bilginin inşasında genel başlıklar şu şekildedir:

- Kitapları ve dersleri aşamalara ayırmak.

- Okumayı farklı türlere ayırıp her birine gereği ile muamele etmek.

- Kitaplardaki önemli yerleri not almak.

- Önemli ve merkezi kitapları özetlemek.

- Unutmanın ilacı tekrar etmektir.

8. Yeni neslin modern tarihi bilmesinin önemi

●Eski âlimler tarih hakkında “Tarih okumayan, içinde yaşadığı vakıayı anlayamaz.” diyorlardı. [5]

●Modern tarihi okumak daha önceki tarihi okumaktan çok daha önemlidir. [5]

Yazar bu bölümde geçmiş iki asır hakkında genel bir bilgi haritası oluşturmuştur.

9. Şehvet, sevgi ve evlilik mücadelesi

● Müellif bu konuyu 3 aşamada ele almıştır:

- Evlilikten önceki aşama (Şehvet ve flört tehdidi)

- Evlilik yolundaki aşama (Eş seçimi ve evlilik adımları)

- Evlilikten sonraki aşama (İyi bir şekilde geçinme ve sorumluluk bilinci)

● Aynı zamanda bu bölümde bir çok soruya kısa ve öz cevaplar vermiştir. Bu sorulardan bazıları:

- Bekarken şehvet tehdidiyle doğru bir şekilde nasıl başa çıkarım?

- Eş seçiminde gözetilecek hususlar nelerdir?

- Eş seçiminde karşı tarafa yöneltilecek sorular nelerdir?

10. Hidâyet ve istikamet

● İlahi tevfikin ve hidayetin kapılarının açıldığı bazı anahtarları yazar ayet ve hadislerden deliller getirerek şu şekilde nakletmiştir:

- Hidayetin önündeki engellerden kurtulma (Kibir, peygamberin emirlerini ciddiye almamak, muhalefet etmek, günahların çokluğu, Allah’a verilen sözden caymak ve yalancılık, hakikati inkâr)

- Allah’a dayanmak, hem kalben hem de amelen tevhide ulaşmak, şirkin bütün çeşitlerinden uzak durmak.

- İnâbe yani Allah’a dönmek ve ona yönelmek.

- Kur’an’a sarılmak.

- Allah yolunda cihad etmek.

- Allah’a bağlı olmak.

Yazar son sözlerini şu nasihatleri vererek tamamlamaktadır:

“Hiçbiriniz kendini küçük görmesin. Ümmetin sorumluluğunu başkasına bırakmasın. Hemen bugün kendinize önem göstererek işe başlayın. Günler geçiyor. Yarınlar yakın. Ömür kısa ve ümmet sizi bekliyor.” [6]

* Bu değerlendirme Neva talibelerinden Demet Nilüfer tarafından yapılmıştır.

__________________________________________________________________________________\ [1] Ön söz, syf 15.

[2] 1.Bölüm, syf 30.

[3] 4.Bölüm, syf 51.

[4] 5.Bölüm, syf 64.

[5] 8.Bölüm, syf 99.

[6]  Sonsöz, syf 147.

Ahmed es-Seyyid Kimdir?

1985 yılında Suudi Arabistan’ın Yanbu şehrinde dünyaya gelen Ahmed es-Seyyid, daha küçük yaştan itibaren babasının gözetiminde şer’i ilimler tahsiline başlayarak evvela Kur’an hıfzını, sonra da İmam Nevevi’nin kırk hadisini ve bazı nahiv metinlerini ezberledi. Orta öğretimde tefsir ve fıkıh dersleri aldıktan sonra lise döneminde Mekke’deki “Sünnetin Muhafazası” kurslarına katıldı, orada Buhari ve Müslim başta olmak üzere sekiz kitaplık hadis külliyatını ve tefsir ile fıkıh alanında meşhur bazı eserleri de ezberledi. Ardından şeriat fakültesine başladı. Üniversite eğitimi esnasında içlerinde Süleyman el-Ulvan da olmak üzere pek çok tanınmış şeyhten dersler ve icazetler aldı.

Ahmed es-Seyyid, asıl alanı olan hadis ilmine ayrı bir önem göstermekle birlikte akide, usul ve fıkıh dersleri de verdi. Verdiği dersler hem youtube kanalında hem de çeşitli platformlarda yayınlanmış, halen de yeni dersleri devam etmektedir.

Bilhassa günümüz inanç problemleri üzerine kafa yoran, gençlere yönelik birçok ilmî programın kurucusu da olan müellifin çeşitli zaman dilimlerine yayılmış uzaktan eğitim programlarına dünyanın pek çok yerinden öğrenciler rağbet etmeye devam ediyor.  İyad Kunaybi ve Hüseyin Abdurrazık hocaların “arkadaşımız, dostumuz” diyerek çalışmalarını takdir ettikleri, Nureddin Yıldız hocanın kitabına takdim yazdığı Ahmed es-Seyyid’in gençleri ilmî ve fikrî yönden besleyen ve dinleriyle izzetli olmaya teşvik eden dersleri oldukça etkili.

Kendisi İstanbul’da yaşayan Ahmed es-Seyyid’in Türkçe’ye çevrilmiş videoları “Beyyine org” Youtube kanalında yayınlanıyor. Bilhassa sünnetin hüccet oluşuna dair ders serisi de istifade edilmeye değer.

Basılmış pek çok kitabı da olan davetçinin Türkçe’ye kazandırılan kitaplarından bazıları ise şunlar: “Yeni Nesil Gençliğe, Çağdaş Şüphelerle Mücadele Rehberi, Geniş Perspektif, Eleştirel Düşünce.”

| Kulliyetu Neva

 
 
Kulliyetu Neva
Kulliyetu Neva
Takip et: