ahmed es-seyyid ,

Gazze'deki Mazlumlara Dair Bir Soru-Bir Cevap / Ahmed es-Seyyid

Kulliyetu Neva Kulliyetu Neva Nov 04, 2023 · 2 dakika okuma süresi kişi tarafından kere görüntülendi.
Gazze'deki Mazlumlara Dair Bir Soru-Bir Cevap / Ahmed es-Seyyid
Paylaş

SORU: 

Bana şöyle bir soru geldi:

“Vallahi Ahmed, sana yalan söylemeyeceğim. Filistin’de parçalanmış ve öldürülmüş çocukların videolarını gördüğümde, Allah’ın, kafir de olsalar sıkıntı içindeki mazlumların dualarına icabet ettiğini anlatan Kur’an ayetleri ve hadisler aklıma geliyor. Peki, söz konusu bir mümin ya da bir çocuk ise ne olacak? Bana ‘Allah azze ve celle nerede? O’nun müminleri koruması ve desteği nerede?’ gibi vesveseler geliyor.

CEVAP:

Bu tür vesveselerden kurtulmak için şunları söylüyorum:

1- Allah Teâlâ, dualara icabet ettiğini bizlere bildirdiği gibi, imtihanları takdir ettiğini de açıkça bildirmiş ve bu imtihanlar olmadan Cennet’e girilemeyeceğini de bildirmiştir: “Yoksa siz, sizden önceki ümmetlerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden, cennete girebileceğinizi mi sanıyordunuz? Onlar öyle zorluklarla, öyle sıkıntılarla karşılaşmış, öylesine sarsılmışlardı ki…”

O hâlde, birinci haberi alıp ikincisini bırakmayın.

2- Allah Teâlâ, kitabında Gazze’de yaşananlara benzer hatta onların yaşadığından daha korkunç kıssalar anlatmıştır. Firavun hakkında şöyle buyurmuştur: “O, erkek çocuklarını boğazlatıyor, kız çocuklarını ise sağ bırakıyordu.” Ardından belli bir zamandan sonra o mazlumlara yardım ettiğini bize anlatarak: “Güçsüz bırakılan toplumu ise bereketlerle donattığımız toprakların doğusuna batısına egemen kıldık.” buyurmuştur. Sabırlarından dolayı onlara yardım ettiğini de şu kavliyle belirtmiştir: “Rabbinin İsrâiloğulları’na verdiği o güzel sözü, sabırla mücadeleye devam etmeleri sebebiyle gerçekleşti.”

Dolayısıyla bir hikâye ancak sonu gelince tamam olur, başından ne olacağı anlaşılmaz.

3- Allah Teâlâ, zalimlere bir süre verip sonra onları helak etmesinin de kanununun bir parçası olduğunu bize açıkça bildirmiştir: “Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz.” Nebi aleyhisselam da şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki Allah, zalime mühlet verir.”

Yani tablonun bir tarafı mazlumla, diğer tarafı da zalimle ilgili iki yönü vardır. Her iki taraf da görülmeden sahne tamamlanmış olmaz. Allah’ın süregelen kanunu ise suçlular hakkında acele etmemek, onları bir süre ertelemek, adım adım helake sürükleyerek sonra yakalamaktır.

4- Allah’ın müminlere yardımı sadece zaferle değil, aynı zamanda kalplere sebat verilmesi ve sekinetin indirilmesiyle de tecelli etmektedir: “Hani Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: ‘Şüphesiz ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere sebat verin!’”

İşte normalde bir beşerin tahammül edemeyeceği dehşetli durumlara sabreden Gazze halkında ve diğer müminlerde şahit olduğumuz da budur. İman etmeyenler ise bundan çok daha az bir imtihanla tükenir ve yıkılırlar.

5- Allah kitabında ahiret mükâfatından çokça söz etmiş, dünya hayatının aldatıcı bir zevk olduğunu, geçiciliğini, kıyamet gününde adalet terazileri kurulacağını ve hiçbir nefsin en ufak bir haksızlığa uğratılmayacağını bildirmiştir. Bize ateşten, azaptan ve suçlulara verilecek olan cezadan da haber vermiştir. O vakit geldiğinde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Dünyaya tek gözleriyle bakanlar ise bunları anlamayacaktır.

6- Bütün bunlara rağmen, hiç şüphe yok ki, eğer Allah’ın dinine sarılır ve ona yardım ederlerse bu dünyada güzel akıbet salihlerin olacaktır. Allah; Nuh’a, İbrahim’e, Salih’e, Hud’a, Lut’a, Musa’ya, İsa’ya ve Muhammed’e -hepsine salat ve selam olsun-, ihsan ettiği gibi her dönemde ordusuna ve askerlerine zafer ihsan edip onları kurtaracaktır. Bu, sadece onlara özgü de değildir. Aksine bu, imtihan ve arındırma sürecinden sonra devam eden bir vaat ve sabit bir sünnettir: “Nihâyet elçiler, ümit kestikleri ve yalancı çıkacaklarını düşünmeye başladıkları bir sırada, yardımımız yetişiverdi imdatlarına.”

Biz, Allah’ın sevdiği işi yapar ve gerekli gayreti gösterirsek Allah’ın vaadinden cayması mümkün değildir.

| Ahmed es-Seyyid

Ahmed es-Seyyid’in Türkçe Telegram Kanalı:

https://t.me/ahmed3seyyid6

Kulliyetu Neva
Kulliyetu Neva
Takip et: