hüseyin abdurrazık ,

"İlim Taliplerine ve Davetçilere Nasihat ve Yönlendirmeler"

Kulliyetu Neva Kulliyetu Neva Nov 01, 2022 · 1 dakika okuma süresi kişi tarafından kere görüntülendi.
Paylaş

Daha önce birkaç çevirisini yayınladığımız ve kendisinden daha çok istifade edilebilse diye arzu ettiğimiz Hüseyin Abdurrazık Hoca’nın Arap öğrencilere yönelik ilmî bir kamp için geçen ay şehrimize geldiğini öğrenmemiz bizim için çok şaşırtıcı ve sevindirici olmuştu. Bir dahaki gelişinde Neva’mıza da zaman ayırabilmesi ricamızı kırmayan hocamız dün İYC Kayseri Şubesi’nde “İlim Taliplerine ve Davetçilere Nasihat ve Yönlendirmeler” başlıklı bir konferans verdi. Bir saat boyunca zevkle takip ettiğimiz sohbetinde davetle iştigal eden hanım kardeşlerine şu beş şeyi azık edinmeleri tavsiyesinde bulunarak konuyu açtı: İlim, ihlas, sıdk, takva ve sabır.

Günümüzün davetçilerinin en büyük eksiğinin evvela temelli bir ilme sahip olmadan, öncelikleri bilmeden bu alana heyecanla atılmaları olduğunu söyleyerek, vebale girmemek ve insanları dalalet ve bidate sevk etmemek için ilim sahibi olmadan davet sahasına girilmemesini, evvela sabırla ilimde yol katedilmesinin elzem olduğunu ifade etti. İkinci olarak ihlas kavramına geçerek sırf Allah rızası için yapılmayan, şöhret kazanmak ve mevki elde etmek gibi gayeler uğruna yapılan davetin Allah katında hiçbir değerinin olmayacağını söyledi. Üçüncü husus olan sıdk kavramının ise ihlasla karıştırıldığını, hâlbuki sıdkın kişinin sözleriyle eylemlerinin birbirini doğrulaması anlamına geldiğini, sadece insanları ıslah etme isteğinin yeterli olmadığını, bu yolda çaba gösterip, sabırla ilim öğrenilmesinin gerektiğini belirtti. Dördüncü kavram olan takvanın ise ilimle amel etmek olduğunu belirterek insanları davet ederken onlara evvela dünyanın sorunlarından bahsetmek yerine nefislerini ıslah etmeye sevk etmemizin öneminden söz etti. Son kavram olan sabrın ise ilim talebinde ve davet yolunda sebat için önemli olduğuna dikkat çekerek, sabrın kişiye zor gelen şeyi ısrarla yapmak olduğunu söyledi.

En genel hatlarıyla çerçevesini çizdiğimiz ama her bir cümlesi çok değerli olan sohbetten hem Arapça yönüyle ilmî bir zevk aldık hem de heybemize koyduğumuz pek çok nasihatle aydınlanmış olarak davette önceliklerimizi gözden geçirdik.

Rabbimiz, ufkumuzu açan böyle hocalarımızın ve meclislerimizin sayısını artırsın.

#hüseyinabdurrazık

Kulliyetu Neva
Kulliyetu Neva
Takip et: